Yeni İçerik

Dünya Nasıl bir Yerdir?

Bu dünya, rağbet ve itibar eden için zahmet evidir. Lezzetlerini terk eden için nimet evidir. 

– Mârifetname

Bu Dünya Nasıl bir yerdir?

İbretle bakan için hikmet evidir. Anlayan için selamet evidir.