İktidar

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran anlamına gelen kavram. Muktedir olma durumu.